Search for:
  • Home/
  • Tag: 2 2 2 2 สล็อตxo

มติ กสทช. 4-3 ล้มกระบวนการสรรหาเลขาฯ หลังว่างเว้นมา 3 ปี

โดยวันนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มาประชุมครบทั… [...]