Search for:
  • Home/
  • Tag: สูตร หวย ผี บอก

ค่าเงินบาทวันนี้ แข็งค่า 33.73 บาท จับตาทิศทางเงินทุนต่างชาติต่อเนื่อง

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทวันนี้ 9 พ.ค. 66 เงินบาทปร… [...]